VVE bij De Vlinder

Peuterspeelgroep De Vlinder is een VVE-locatie. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een taalachterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen met een achterstand middels een gestructureerd programma, met duidelijke observaties en met ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden krijgen. Wij vinden het ook belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken worden bij het programma dat wij aanbieden. Kindercentrum.nl streeft er naar zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter