Kosten voor PSG De Vlinder

Peuteropvang valt sinds 2018 onder de Wet Kinderopvang. Daardoor kunt u in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Meer hierover leest u hier op de website van Kindercentrum.nl. Tip: u kunt op de website van Kindercentrum.nl ook uw kosten berekenen.

Subsidie gemeente Zutphen

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (van de Belastingdienst) kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De gemeente Zutphen vindt het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om op de peuteropvang te leren en te ontwikkelen. Zo worden ze op een goede manier voorbereid op de basisschool. 

Denkt u dat u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar wilt u uw kind toch naar de peuteropvang laten gaan? Meldt u dan bij Kindercentrum.nl. Zij kijken samen met u of het klopt dat u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. Als dat zo is, moet u het formulier ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ invullen en bij Kindercentrum.nl inleveren. Wij vragen dan de subsidie aan voor uw kind bij de gemeente. U hoeft dat niet zelf te doen. U betaalt wel een ouderbijdrage.

Tarieven Kindercentrum.nl

De tariefkaart 2018 geeft inzicht in de gehanteerde tarieven en contractvormen:

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter