Nieuw: Peuterspeelgroep De Waaier

Tip: download hier de tariefkaart (PDF) met alle informatie en tarieven van PSG De Waaier.

De peuterspeelgroep is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is geopend tijdens de schoolweken (40 weken). Een uitzondering hierop zijn feestdagen en de jaarlijkse studiedagen van het kindcentrum (Goede Vrijdag 15 april én woensdag 15 juni 2022). De PSG is onderdeel van De Waaier en hanteert dezelfde school- en vakantieweken die vallen onder basisonderwijs ‘midden’ Nederland.

Openingstijden PSG

De peuterspeelgroep van De Waaier is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Zie hieronder. Naast reguliere peuteropvang bieden we ook voorschoolse educatie (VE) aan. Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft op bijvoorbeeld het gebied van taal, dan kan het consultatiebureau een VE-indicatie afgeven. Met deze indicatie kan uw peuter 4 ochtenden naar onze PSG komen om spelenderwijs te leren zodat hij/zij straks een goede start op school kan maken. 

Tijden:

  • 08.30 – 12.30 uur - minimale afname van 2 dagdelen
  • 08.30 – 12.30 uur - VE-programma: 4 dagdelen in de week met aanvulling van een financiële bijdrage van de gemeente.
    Alleen mogelijk na indicatie vanuit het consultatiebureau.

Contractvormen

Voor de peuterspeelgroep kunt u alleen kiezen voor een 40-wekencontract. U maakt hierbij gebruik van de 40 schoolweken waarop de peuterspeelgroep geopend is. 

Inschrijven

U kunt uw kind hier voor onze PSG online inschrijven. Als het inschrijfformulier is ontvangen door Archipel Kinderopvang, ontvangt u een bevestiging. Het inschrijfgeld is € 12,50 voor het eerste kind en voor het tweede en derde kind dient u € 7,50 per kind te betalen. Het inschrijfgeld wordt na ondertekening van het contract bij de eerste factuur in rekening gebracht.

KOVnet 

Als uw inschrijving definitief is, ontvangt u een inlogcode van KOVnet, onze digitale omgeving. Hier kunt u onder meer facturen inzien, contracten tekenen, informatie van uw kind toevoegen en wijzigingen in opvang aanvragen. U heeft toegang tot KOVnet via de website en via een gebruiksvriendelijke app die u op uw telefoon kunt installeren. 

Tariefkaart PSG De Waaier

Onderstaande uurtarieven zijn geldig van 1-1-2022 t/m 31-12-2022:
  • PSG 40 weken € 8,80
  • Incidentele opvang € 9,35
U kunt gebruik maken van incidentele opvang als u een extra dag buiten uw contract om en bij opvang zonder contract. Eenmaal gefactureerde incidentele opvang wordt bij geen gebruik niet gecrediteerd, maar kan als ruildag ingezet worden.

Kinderopvangtoeslag

Voor de peuterspeelgroep kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De maximale uurprijs voor 2022 is vastgesteld op € 8,50. In uw aanvraag bij de Belastingdienst dient u de peuterspeelgroep als ‘dagopvang’ op te geven.

Indien u niet in aanmerking komt voor de toeslag van de Belasting, kan het zijn dat u wel een gemeentelijke bijdrage kunt aanvragen. Wij informeren u graag op school over de voorwaarden. 

Verantwoordingsdocumenten

Inspectierapport GGD, PSG De Waaier..pdf
Werkplan PSG De Waaier

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen