Peuterspeelgroep De Vlinder

Peuterspeelgroep De Vlinder is gehuisvest in ons gebouw en richt zich op kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het is een veilige, vertrouwde maar ook een uitdagende omgeving als ideale voorbereiding op de basisschool. Vaste pedagogisch medewerkers van Kindercentrum.nl werken samen met de leerkrachten van onze kleuterklassen. 

Op een peutermorgen doen we allerlei activiteiten, zoals gezamenlijke spelletjes, boekje lezen, liedjes zingen, dansen op muziek, buitenspelen, enzovoort. Naast het vrij spel wordt er ook elke dag een activiteit gedaan. De activiteiten sluiten aan bij de seizoenen, feesten of andere thema’s. 

Openingstijden

De peutergroep is maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Op de groepen is plek voor maximaal 14 peuters per dag. U kunt uw kind opgeven voor één of meer ochtenden per week. U kunt hiervoor contact opnemen met Kindercentrum.nl.

Tarieven en financiering

Peuteropvang valt sinds 2018 onder de Wet Kinderopvang. Daardoor kunt u in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Meer hierover leest u hier op de website van Kindercentrum.nl. Tip: u kunt op de website van Kindercentrum.nl ook uw kosten berekenen.

Subsidie gemeente Zutphen

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (van de Belastingdienst) kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De gemeente Zutphen vindt het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om op de peuteropvang te leren en te ontwikkelen. Zo worden ze op een goede manier voorbereid op de basisschool. 

Denkt u dat u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar wilt u uw kind toch naar de peuteropvang laten gaan? Meldt u dan bij Kindercentrum.nl. Zij kijken samen met u of het klopt dat u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. Als dat zo is, moet u het formulier ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ invullen en bij Kindercentrum.nl inleveren. Wij vragen dan de subsidie aan voor uw kind bij de gemeente. U hoeft dat niet zelf te doen. U betaalt wel een ouderbijdrage.

Tarieven Kindercentrum.nl

De tariefkaart 2018 geeft inzicht in de gehanteerde tarieven en contractvormen:

VVE (Voor – en Vroegschoolse Educatie)

PSG De Vlinder is een VVE-locatie. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een taalachterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen met een achterstand middels een gestructureerd programma, met duidelijke observaties en met ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden krijgen. Wij vinden het ook belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken worden bij het programma dat wij aanbieden. Kindercentrum.nl streeft er naar zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter