Peuterspeelgroep De Waaier

Op onze peuterspeelgroep kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar iedere dag spelend leren. Het is een veilige en vertrouwde, maar ook een uitdagende omgeving die bijdraagt aan een stevige basis voor de doorstroom naar groep 1. In de peutergroep ontmoeten kinderen elkaar te ontmoeten en kunnen ze samen activiteiten ondernemen, zoals knutselen en motorische activiteiten, waardoor de ontwikkeling in alle facetten gestimuleerd wordt. We motiveren en stimuleren kinderen in hun ontwikkeling en geven hen de ruimte om uit te zoeken waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en waar ze plezier aan beleven. Er is aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden, zodat er een stevige basis ontstaat om de kinderen een goede doorstroom te bieden naar het basisonderwijs. De activiteiten van de peuters sluiten aan bij de thema’s en doorgaande ontwikkellijn van de kleuters. De methodes peuterplein, startblokken en logo 3000 ondersteunen de doorgaande lijn van activiteiten van de peuters naar de kleuters. Middels het communicatiesysteem (KOV-net), de warme overdrachten en de ontwikkelgesprekken is er nauw contact tussen de leidster en de ouder(s)/verzorger(s).

De PSG wordt georganiseerd door Stichting Archipel Kinderopvang, onderdeel van onze bovenschoolse Stichting Archipel. Onze kinderopvangstichting is een organisatie die alleen kinderopvang aanbiedt in de scholen en kindcentra van Archipel en heeft geen winstoogmerk. Archipel Kinderopvang hanteert een flexibel ruilbeleid en biedt verschillende contractmogelijkheden. 

Openingstijden
Onze peuterspeelgroep is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30-12.30 uur. Alle kinderen komen 2 ochtenden per week. De kinderen die komen voor het VVE-programma komen 4 ochtenden per week. In de schoolvakanties en op Nationale feestdagen is peuterspeelgroep gesloten.    

Inschrijven
Voor onze peuterspeelgroep kunt u zich aanmelden via de website van ons kindcentrum zie de link onderaan deze alinea. Bij een aanmelding kijken we altijd of we kunnen voldoen aan de behoefte van uw kind. Heeft u een vraag, of wilt u liever iemand persoonlijk spreken, bel dan 0575-571561. Wij helpen u graag verder. U bent ook altijd welkom om ons kindcentrum te bezoeken.


VVE (Voor – en Vroegschoolse Educatie)

Onze peuterspeelgroep is een VVE-locatie. Kinderen met een VVE-indicatie zijn bij ons welkom. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een taalachterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen en zo een goede start maken op de basisschool. Kinderen kunnen een verwijzing krijgen van het consultatiebureau om aan dit programma deel te nemen en gaan vaker naar de peuterspeelgroep. Vanzelfsprekend bieden wij alle kinderen dit kwalitatief sterke VVE-programma aan en zetten wij in op een doorgaande lijn naar het basisonderwijs. 

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen