Toelatingsbeleid

Onze basisschool staat in principe open voor alle leerlingen.
U meldt uw kind aan bij onze school. Tijdens dit gesprek wordt er door de directeur met u gesproken over uw kind. Wanneer uw kind extra onderwijsbehoeftes nodig heeft wordt er in een overleg met externe deskundigen gekeken of wij als school uw kind kunnen helpen.

Het kan zo zijn dat uit dit overleg naar voren komt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft dat op school plaats kan vinden. Uw kind wordt dan gewoon op onze school geplaatst.

Mocht nu uit het overleg naar voren komen dat de school niet aan alle onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen zal er met u gezocht gaan worden naar een school die dit wel kan. Wij worden hierbij geholpen door het samenwerkingsverband IJssel | Berkel.

Hier leest u meer over het aanmeldingsbeleid van onze Stichting Archipel
.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter