Ouderparticipatie

In en om de school is altijd veel werk te doen. Veel praktische klussen blijven vaak liggen omdat de leerkrachten er geen tijd voor vinden. Voorbeelden van dat soort werk:

  • kleine reparaties in en om de school
  • het "aankleden" of versieren van de ruimtes
  • de was
  • boodschappen doen
  • boeken van en naar de bibliotheek vervoeren

Maar ook tijdens festiviteiten in de school of in de groep hebben we vaak hulp nodig van onze ouders.

Wij vragen dan ook regelmatig aan de ouders of zij willen helpen. Dit is een fijne oplossing voor het werk, dat anders blijft liggen.  Maar bovendien is het voor iedereen goed én leuk als de ouders in school bezig zijn.

Ouderraad

Dit schooljaar zijn er 2 ouders actief bezig met het opstarten van een ouderraad (OR). 

Waarom een OR?
Het eerste waar je bij een school aan denkt is het gebouw, de leerkrachten en de manier van lesgeven. Maar daarnaast zijn er nog enorm veel activiteiten die opgepakt moeten en /of kunnen worden. Juist die activiteiten maken het naar school gaan leuk(er).De OR pakt een aantal taken op en betrekt bij de organisatie hiervan zoveel mogelijk ouders, zodat een optimale samenwerking tussen ouders, team en leerlingen tot stand komt.

Wat doet de OR?
De OR organiseert of helpt mee bij binnenschoolse en/of buitenschoolse activiteiten. Concreet betekent dit dat ze een rol spelen bij o.a. het Sinterklaasfeest, kerstfeest, koningspelen etc. Verder geeft de ouderraad adviezen aan de medezeggenschapsraad of aan het team over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.

Aansluiten bij de OR?
Heeft u interesse of lijkt het u leuk om aan te sluiten bij de OR? Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur, zij zal u doorverwijzen naar de leden.

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen