Klachtenregeling

Op school ligt zowel het pestprotocol als het reglement “klachtenregeling” voor ouders ter inzage. U kunt hier de klachtenregeling van Stichting Archipel downloaden.

Elke school heeft één of meer contactpersonen, deze kan u met uw eventuele klacht verder op weg helpen. Voor onze school zijn dit: Mascha van Iperen en Marieke Nijhof.
Als u uw klacht niet via de school wilt melden dan kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren via tel nr: 06-45434266. U kunt bij haar terecht voor een vertrouwelijk gesprek zonder dat het een directe klacht betreft. 

Voor ernstige klachten kan een klachtencommissie worden ingeschakeld. U kunt rekenen op volledige vertrouwelijkheid. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
Vragen over het onderwijs: 0800/8051(gratis)

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter