Schooltijden

Groep 1 t/m 8 en taalschakelklas:
Maandag: 8.30 - 14.00 uur   
Dinsdag: 8.30 - 14.00 uur
Woensdag: 8.30 - 14.00 uur   
Donderdag: 8.30 - 14.00 uur 
Vrijdag: 8.30 - 14.00 uur  


Ons kindcentrum heeft ’s ochtends een inloop. De kinderen mogen om 8.20uur naar binnen. Om 8.30uur beginnen de lessen.

Wij verwachten van de ouders/verzorgers dat zij er voor zorgen dat hun kind op tijd op school is. Bij regelmatig te laat komen zal dit gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen