Logopedie

Leerlingen uit de groepen 1 en 2, die bij de leerkracht opvallen vanwege hun taal of spraak, worden, in overleg met de ouders, aangemeld voor een logopedische screening. De logopedist van de GGD voert dit op school uit. Eventuele problemen met de taal en spraak, met de stem en/of luisteren worden hierbij opgespoord.
Ouders en leerkracht worden op de hoogte gebracht van de uitkomst van de screening. Op verzoek van de ouders, leerkracht en /of artsen kunnen kinderen uit andere groepen ook logopedisch onderzocht worden. U kunt daarvoor rechtstreeks of via de leerkracht contact opnemen met de logopedist. De leerkracht kan u zeggen wanneer de logopedist op school is. Mocht er uit de screening of het onderzoek bijzonderheden naar voren komen dan wordt, in overleg met de ouders (en leerkracht), besloten wat er moet gebeuren.

De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit:
  • het geven van adviezen.
  • het afspreken van extra controles
  • het meegeven van korte oefenprogramma’s
  • het verwijzen naar een vrijgevestigde logopedist.
Op dit moment kunnen kinderen logopedische hulp op school krijgen. Iedere donderdag is er een logopediste op school aanwezig. Via de Intern Begeleider kunt u uw kind opgeven.

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen