GGD op school

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij vragen over opvoeden en de gezondheid van kinderen.

Vierjarigen
: Tot 4 jaar kon u terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar zijn wij er voor u. Het digitale dossier van uw kind gaat mee naar de GGD.

Vier- en vijfjarigen:
U en de leerkracht krijgen een vragenlijst over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind. Een logopedist nodigt uw kind uit voor een onderzoek als dat nodig is. De logopedist let hierbij op: stem, spraak, taal, luistervaardigheden en mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist uw kind door.

Vijfjarigen
: De jeugdverpleegkundige of jeugdarts voert een gezondheidsonderzoek uit bij uw kind. We voeren een gesprek over de gezondheid van uw kind. U kunt daarvoor zelf onderwerpen inbrengen. Ook meten wij lengte en gewicht en doen wij
een gehoor- en oogtest.

Negenjarigen
: Uw kind krijgt een uitnodiging voor:
  • meten van lengte en gewicht
  • de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond
  • de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio.
Groep 6: Meten & wegen. Tijdens schooltijd komt een medewerker van de GGD op school. Dit wordt vooraf gecommuniceerd. 

Groep 7: 
De kinderen krijgen een interactieve groepsles. Onderwerpen zijn voeding, bewegen, mediawijsheid, genotmiddelen en seksuele gezondheid.

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Belt of mailt u gerust!
T: 088 – 443 31 00, maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur
Wilt u meer weten over de GGD? Kijkt u op www.ggdnog.nl

Centrum Jeugd en Gezin

GGD Noord- en Oost-Gelderland is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders en jongeren kunnen hier terecht voor advies en informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Kijk op www.cjg.nl voor meer informatie.
De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag. U kunt op school vragen wanneer er spreekuren zijn.

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen