Zorg

Zorg en (bijzondere) onderwijsbehoefte

Kinderen zijn allemaal verschillend en maken ook verschillende dingen mee in hun leven. Dit maakt dat sommige kinderen soms iets anders nodig hebben dan de rest van de groep. Om goed te weten wat de onderwijsbehoefte is en hoe wij hieraan tegemoet kunnen komen volgen wij de zorgroute van het samenwerkingsverband IJssel | Berkel.

Binnen het samenwerkingsverband IJssel | Berkel is het doel passend onderwijs te bieden. Zo kan er een optimale ontwikkeling van ieder kind geboden worden. Ieder kind wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Onze school onderschrijft dit doel. Daarbij is de samenwerking tussen de school, de ouders en het kind erg belangrijk. Vanuit het Samenwerkingsverband kan ondersteuning worden geboden en/of met andere externe partners. Er is een gezamenlijk model voor de leerlingenzorg. 

Op school wordt handelingsgericht gewerkt (HGW).
Uitgangspunten van HGW zijn: 

  • pedagogisch optimisme
  • oplossings- en handelingsgericht denken
  • zelfvertrouwen geven. 

De betekenis van HGW voor alle betrokkenen: 

  • De leerling wordt benaderd vanuit een pedagogisch optimistisch perspectief. Welke kansen zijn er om deze leerling zo goed mogelijk te begeleiden. 
  • De leerkracht reflecteert op eigen handelen en wordt gestimuleerd te zoeken naar een goede afstemming en interactie met de leerlingen. 
  • De ouders worden gezien als partner en hebben hun eigen deskundigheid in het omgaan met hun kind. Leerkracht en ouders komen gezamenlijk tot een aanpak, met ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. 


Extra voorzieningen 

 De Waaier biedt extra voorzieningen om kinderen de zorg te bieden die ze verdienen.

 

Lees meer over:

 

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen