Missie

Wij zetten ons samen in voor uitdagend onderwijs in een rijke leeromgeving. Daarin stemmen wij ons onderwijs af op de individuele behoeften en vinden wij een veilige omgeving van groot belang. Ons kindcentrum staat open voor alle kinderen, van alle religies, die aangemeld worden door hun ouder(s)/verzorger(s). Het is ons doel om kinderen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. We willen bijdragen aan het (mede) opvoeden van de kinderen zodat zij een solide basis opbouwen voor de rest van hun leven.

Visie

​Family (Familie)
We gaan uit van het principe dat de familie het kind het beste kent. Wij luisteren naar elkaars opvattingen, achtergronden, verdiepen ons daarin en respecteren deze. Samen kijken we naar mogelijkheden en profiteren van elkaars kennis, vaardigheden en netwerken. Samen zoeken we naar kansen waar we elkaar kunnen helpen. Op deze manier kijken wij breder dan naar het kind alleen. Bij ons is de familie welkom. Onze deur staat open!  

Fundamental education & day-care (Basisonderwijs en kinderopvang)
Wij bieden kinderen een doorgaande lijn van vroegschoolse educatie en aansluitend onderwijs van 2,5 tot en met 13 jaar in één gebouw. Samen met partners zoals bv. logopedie en fysiotherapie delen we expertise om optimale kansen te creëren vanaf de start. De taaldiversiteit in ons kindcentrum zien wij als mogelijkheid om van- en met elkaar te leren. Niet alleen in het kindcentrum maar ook in de wijk. Om kinderen een stevige basis mee te geven besteden wij veel aandacht aan rekenen, taal en mentale- en fysieke gezondheid. Dit doen wij vanuit een duidelijke structuur waarbij de (referentie)doelen en expliciete instructie het uitgangspunt zijn en differentiatie gebruikelijk is. We hebben hoge verwachtingen van kinderen (en families) en van teamleden. Onderzoek bevestigt dat iemand zich sneller ontwikkelt en meer leert wanneer er hoge verwachtingen zijn. Ons kindcentrum is een plek waar iedereen zich continu blijft ontwikkelen vanuit de professionele cultuur en vooral met plezier! Om kinderen succesvol te laten starten in het vervolgonderwijs en om zich optimaal te kunnen doorontwikkelen is er bovengemiddeld, intensief contact met de families en het voortgezet onderwijs. Op die manier zorgen wij gezamenlijk voor een doorgaande lijn. Ieder kind verlaat ons kindcentrum met een stevige cognitieve, pedagogische en didactische basis.  

Friends (Vriendschap)
Positieve ervaringen met vriendschappen levert veel op, waaronder een gelukkig(er) gevoel. De psychosociale- en positieve sociaal-emotionele ontwikkeling zijn basisvoorwaarden voor groei en positieve participatie in de samenleving. Het is daarom van belang dat kinderen zichzelf kennen, hun gedrag leren sturen, anderen leren begrijpen, relaties kunnen aangaan en verantwoorde en gezonde keuzes kunnen maken. Wij dragen hieraan bij door voorbeeld gedrag  te laten zien en de inzet van methodieken als o.a. Kanjertraining.  

Fit (Bewegen en gezondheid)
Bewegen is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het is bewezen dat sport en bewegen bijdraagt aan betere onderwijsresultaten. Mede daarom worden lessen op ons kindcentrum vaak aangeboden in een actieve didactische werkvorm. Buitenspelen is niet alleen leuk, maar ook leerzaam doordat we educatieve spelvormen aanbieden o.a. middels Beweegwijs en Bewegend leren. Bewegen levert daarnaast een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl van kinderen. Voedseleducatie, onze eigen tuin en schoolfruit zijn onderdeel van onze opvang en onderwijs.  

Fun (Plezier en motivatie)
Kinderen leren en ontwikkelen zich door spel en plezier is daarbij een extra motivator. We hebben fun gekoppeld aan plezier en motivatie. Wat vindt een kind leuk om te doen? Wat wil een kind leren? Waar is een kind in gegroeid? In gesprekken met kinderen, families en ook bij het volgen van kinderen denken we in mogelijkheden en kansen. Wij streven samen naar een positief (klassen)klimaat, waarin kinderen fouten durven te maken

 


Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen