Bibliotheek en mediacoach

Wij hebben een samenwerking met de Graafschap bibliotheken. Zo hebben we in ons kindcentrum een eigen bibliotheek. Kinderen kunnen boeken lenen en lezen, maar kunnen deze ook in goed overleg mee naar huis nemen om thuis te lezen. Wij hebben een diversiteit aan boeken waaronder diverse leesboeken op verschillende niveaus, tijdschriften en boeken in meerdere talen of tweetalige boeken. Er is om de week een medewerker van de bibliotheek om projecten inklassen en met ouder(s)/verzorger(s) te organiseren.Waar mogelijk lezen ouder(s)/verzorger(s) en kinderen aan elkaar voor in de taal van hun hart(moedertaal). Dat kan Nederlands zijn, maar ook andere talen. Aandacht voor de eerste taal in de klas zorgt voor meer zelfvertrouwen bij leerlingen, aangezien de boodschap wordt uitgedragen dat de vaardigheden die zij hebben in hun eerste taal belangrijk en waardevol zijn. Het gebruik van de eerste taal van leerlingen in de klas draagt de boodschap uit dat alle talen en culturen worden gerespecteerd, een onderdeel zijn van de veilige omgeving van de klas en dat alle leerlingen hun eigen unieke bijdrage leveren in de klas.Wanneer er in de klas alleen aandacht is voor het Nederlands, kan dat ervoor zorgen dat leerlingen hun eerste taal niet verder ontwikkelen of zelfs kwijtraken. Het verlies van een eerste taal kan de ouder-kindrelatie verslechteren, zeker wanneer ouders zelf (nog) niet vaardig zijn in het Nederlands. Dit verstoort de mogelijkheden voor ouders om kennis, culturele waarden en (geloofs)overtuigingen over te brengen en hun kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling (bron universiteit Utrecht).
Leren met en van elkaar in elke taal!

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen