Praktische informatie

Inloop
Binnen ons kindcentrum hanteren we de inloop. Dit betekent dat de kinderen 10 minuten voor het begin van de les aanwezig mogen zijn. Dus ’s morgens vanaf 8.20 uur. De kinderen komen direct naar binnen en gaan naar hun eigen lokaal, waar de groepsleerkracht aanwezig is om hen te ontvangen. Ouders en verzorgers van kleuters zijn op maandag- en vrijdagochtend vanaf 8.20 uur van harte welkom om het spel met kinderen in de klas samen te starten. Mocht er behoefte zijn aan een ander moment, dan kunt u dit overleggen met de leerkracht. Wilt u uitgebreider met de leerkracht willen spreken, maak dan even een afspraak voor een geschikt moment na schooltijd. Op dinsdag, woensdag en vrijdag wacht de leerkracht, of onderwijsassistentvan de kleuters kinderen die liever met de juf samen naar binnen lopen buiten op. Als kinderen wel zelf al naar binnen willen lopen dan mag dat ook. We starten onze lessen om 8.30 uur.  

Ophalen
De kinderen kunnen bij het schoolhek worden opgehaald. Kinderen die met de fiets naar school komen, stappen voor de stoep af en komen lopend het schoolplein op. Fietsen worden geplaatst in de daarvoor bestemde rekken.

Gymkleding
Groep 1 t/m 8 en taalschakelklas: Voor de gymles vragen wij u uw kind mee te geven: gymschoenen, een broekje en een T-shirt. Graag de gymspullen in een gymtas meegeven voorzien van naam. Wilt u erop letten dat uw kind de spullen op de gymdag op school heeft. Het liefst zien we de kinderen de gymspullen na iedere gymles mee naar huis nemen, dit vooral uit hygiënisch oogpunt. Wanneer een kind zijn gymspullen niet bij zich heeft, wordt er samen gezocht naar een oplossing. Indien uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet deel kan nemen aan de gymles, geef uw kind dan een briefje mee, of u stuurt een parrobericht naar de leerkracht.  

Eten en drinken
Iedere dag eten de kinderen in de ochtend fruit en drinken de kinderen water. Tussen de middag eten we het liefst iets gezonds denk hierbij aan een boterham of iets dat er op lijkt met water, of ranja.  

Continurooster
We starten om 8.30uur tot 14.00uur. Wij hebben geen voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang, maar we werken samen met diverse opvanglocaties in de buurt. 

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes
Wij vragen u deze kaartjes persoonlijk bij de kinderen te bezorgen of buiten het schoolplein uit te delen. In ieder geval niet in de klas, want voor sommige kinderen is het best moeilijk te begrijpen, waarom je wel of niet naar zo’n feestje mag gaan.

Vrijwillige ouderbijdrage

We realiseren ons goed dat zowel kinderen als ouder(s)/ verzorger(s)het leuk vinden betrokken te zijn bij kindcentrum. We willen dat graag faciliteren omdat we ervan overtuigd zijn dat het ook een positieve invloed heeft op de resultaten en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het ook belangrijk dat u bij ons aangeeft hoe het met uw kind gaat en uw zorgen deelt mochten die er zijn. We proberen u zo goed mogelijk te informeren via ouderavonden, diverse gesprekken, Parro, website, informatiegids, social media en natuurlijk live-contact. Samen bijzondere momenten vieren hoort daar ook bij. Om buiten het gewone lesprogramma te kunnen organiseren, vragen we alle ouder(s)/verzorger(s)jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage kunnen we iets extra’s doen met diverse feestdagen en sportdagen bijvoorbeeld. Wij waarderen een bijdrage van 25 euro per kind. Wij laten u vrij in wat u precies wilt/kunt bijdragen. De kinderengaan één keer per jaar op schoolreisje. Deze reisjes kosten 25 euro per leerling. Stichting Leergeld kan soms ook wat betekenen als u daarvoor in aanmerking komt. Kinderen waarvan de ouder(s)/ verzorger(s)deze bijdrage niet kunnen voldoen zullen zeker niet uitgesloten worden van activiteiten. 

U kunt betalen door over te maken per bank:
Rekeningnr. IBAN: NL49ABNA0594015650 t.n.v. Stichting Vrienden van de Waaier. 
Indien de bijdrage voor u onoverkomelijke bezwaren geeft kunt u contact opnemen met de directie.

Rapportage

Door goed te observeren krijgt de leerkracht zicht op de ontwikkeling van uw kind en de hulp die het kind daarbij nodig heeft. Tweemaal per jaar ontvangen de (ouders/verzorgers van) kinderen in groep 1 t/m 8 een rapportfolio. In het rapportfolio staat beschreven hoe het kind zich ontwikkelt, wat het kind wil leren, hoe de werkhouding is en wat de vorderingen zijn. Deze onderwerpen worden tijdens de rapportfoliogesprekken met de ouders besproken. De kinderen sluiten vanaf groep 3 bij deze gesprekken aan. Zij presenteren samen met de leerkracht hun rapportfolio. 

Parro

Om te communiceren met alle gezinnen gebruiken we op de Waaier "Parro" voor het onderwijs en KOV-net voor de kinderopvang.
Daarnaast maken we ook gebruik van Parro voor het plannen van oudergesprekken en activiteiten. 
 

Bereikbaarheid ouders

Indien ouders onder schooltijden niet bereikbaar zijn in verband met werk e.d., wil de school graag het telefoonnummer waarop u of iemand anders, in geval van nood, bereikbaar is.
Wanneer gegevens als adres, telefoonnummer of email wijzigen, wilt u dit ons zsm doorgeven!

Traktatie bij verjaardagen

Als kinderen jarig zijn mogen ze (als ze willen) de klas trakteren. Het is de bedoeling dat er getrakteerd wordt op een kleine lekkernij. 

Hoofdluis

Ter voorkoming van hoofdluis en de verspreiding hiervan op school worden alle leerlingen geregeld gecontroleerd. De controle vindt plaats in de eerste week na  iedere  vakantie en wordt uitgevoerd door ouders. Wanneer er hoofdluis of neten wordt aangetroffen bij uw kind nemen wij contact met u op. We verwachten van ouders dat zij direct overgaan tot behandeling om verdere verspreiding te voorkomen. Hier leest u meer over ons beleid en tips omtrent hoofdluis.

Verzekering

Leerlingen en hulpouders zijn collectief verzekerd gedurende alle schoolse activiteiten. De ongevallenverzekering geldt voor alle leerlingen, het personeel, hulpouders en stagiaires tijdens hun aanwezigheid op school. De school is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van kleding of van meegebracht speelgoed.
 

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen