Parro en KOV-Net

De communicatie gaat via Parro, een ‘communicatie -APP’ die gekoppeld is aan ons administratiesysteem (Parnassys). Alleen als ouders/verzorger (met speciale koppelcode) kunt u toegang krijgen tot de groep van uw kind(eren). Via Parro kan de groepsleerkracht u (korte) berichten sturen en ook foto’s en afbeeldingen. Alleen de ouders/verzorgers van de betreffende groep ontvangen deze berichten en foto’s. Voor de kinderopvang geldt dat de communicatie verloopt via KOV-net. Deze APP is vergelijkbaar met Parro.


                                 

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen