Kwaliteit van het onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs is iets waar steeds aan gewerkt moet worden. Hier worden meerjarenplannen voor gemaakt, zoals het schoolplan. Deze is gemaakt voor een periode van 4 jaar. Hierin geven we aan hoe er wordt gedacht over en gewerkt aan de doelstellingen en prioriteiten binnen de school. Leerkrachten hebben hierin een centrale rol. Daarom wordt er 2 jaarlijks een meting gedaan d.m.v. vragenlijsten “Aantoonbaar Beter Onderwijs” waarbij ook de mening van ouders en leerlingen wordt meegenomen. Verder wordt tijdens de verschillende overlegmomenten in de school de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd en acties opgesteld. De resultaten worden verwerkt in het schoolplan. De leerkrachten professionaliseren zich voortdurend oa door het volgen van individuele of teamscholing. 

Klik op deze link voor de samenvatting tevredenheidsonderzoek 2022

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen