Wet sociale veiligheid

Sinds 2015 zijn scholen in het primair- (en voortgezet) onderwijs – wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Scholen hebben de taak om aan een inspanningsverplichting te voldoen en hierdoor papieren veiligheidsbeleid om te zetten in praktijk. 'De verplichting bestaat uit het ontwikkelen van een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. Dit beleid dient gevormd te worden met alle betrokkenen van de school en verankerd te worden in de dagelijkse praktijk. In het kader van pesten wordt scholen geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in de geest van de sociaal pedagogische visie.' In het beleidsdocument Kanjertraining ziet u hoe al onze scholen hieraan voldoen.

Wij hanteren het protocol Sociale Veiligheid (opgesteld door de kanjertraining).

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen