Inhoud en organisatie

De school werkt met het jaarklassensysteem. Dit betekent in de meeste gevallen dat leeftijdgenoten bij elkaar in de groep zitten. 

Door de gehele school worden instructies gegeven volgens EDI (expliciete directe instructiemodel).

Door goed klassenmanagement kan de leerkracht extra hulp bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Uitgangspunt is dat alle leerlingen na de basisschool instromen in het regulier voortgezet onderwijs. In de informatiegids vindt u de meest recente uitstroomgegevens. 

Schakelklas

Binnen onze school zijn er, op dit moment, 2 Taalschakelklassen Nieuwkomers. Deze zorgvoorziening is bestemd voor kinderen uit Zutphen en omgeving. In een Taalschakelklas Nieuwkomers krijgen kinderen, die nog maar kort in Nederland zijn, minimaal een jaar intensief taalonderwijs. Hier leest u meer over onze Schakelklas Nieuwkomers.

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen