Opvang voor en na school

Heeft u rond de schooltijden opvang nodig voor uw kind(eren), dan kunt u gebruik maken van de VSO (voorschoolse opvang) of BSO (buitenschoolse opvang). De voorzieningen bevinden zich niet in ons gebouw. Binnen Zutphen zijn verschillende organisaties die BSO aanbieden en waar wij mee samenwerken.

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen