Kindcentrum De Waaier

Kindcentrum de Waaier biedt kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 13 jaar opvang en onderwijs. Wij zetten ons samen in voor uitdagend onderwijs in een rijke leeromgeving. Daarin stemmen wij ons onderwijs af op de individuele behoeften en vinden wij een veilige omgeving van groot belang. Ons kindcentrum staat open voor alle kinderen, van alle religies, die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om kinderen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van (vervolg)onderwijs.
 

Onze uitgangspunten zijn: Family (Familie), Fundamental education & day-care (Basisonderwijs en kinderopvang), Friends (Vriendschap), Fit (Bewegen en gezondheid), Fun (pleizer en motivatie)

Binnen ons kindcentrum vindt u kinderopvang(peuterspeelgroep), onderwijs en een gymzaal onder één dak op Dr. de Visserstraat 4 in Zutphen.

 

 

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen