Ziek melden van leerlingen

Wilt u ziekte of ander verzuim van de leerling schriftelijk of telefonisch melden voor 08.30 uur aan de groepsleerkracht. U bereikt ons telefonisch via 0575-571561.

Ongeoorloofd verzuim (ook verzuim waarvoor geen reden bekend is) moet doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Zutphen. Leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig volgens de wet.

Indien het op school niet bekend is om welke reden het kind afwezig is, wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Zutphen.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter