Ziekmelden leerling


Wanneer uw kind onverhoopt niet naar school kan komen wegens ziekte vragen wij u uw kind tussen 8:00 en 8:30 ziek te melden.

U kunt school bereiken via: 0575 - 571561


Wanneer een kind zonder opgave van reden en zonder toestemming voor verlof afwezig is maken wij hiervan een aantekening voor ongeoorloofd verzuim. Mocht uw kind zonder bericht niet op school zijn nemen wij contact op om te achterhalen waar uw kind verblijft.

Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur.

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen