Zorgbegeleiding

De zorgconsulent van WSNS is betrokken bij de HGW gesprekken . “HGW” staat voor handelingsgericht werken. Gekeken wordt naar de zorg die de leerling laat zien en welk handelen van de leerkracht /ouders of anderen gewenst is om de leerling te helpen. Er wordt gekeken naar kansen. Aan de ouders word toestemming gevraagd om het kind tijdens een HGW gesprek met de orthopedagoog te bespreken. Ouders worden uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn samen met de leerkracht van de leerling en de intern begeleider.

Soms is het noodzakelijk om onderzoek te doen om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden van de leerling. In bepaalde gevallen wordt de orthopedagoog gevraagd een onderzoek uit te voeren om een beeld te krijgen van de cognitieve mogelijkheden van een leerling of een eventuele stoornis te bepalen.

De ouders moeten altijd toestemming geven voor een onderzoek. De resultaten worden met de ouders, leerkracht en intern begeleider besproken Er wordt dan eventueel een handelingsplan (=extra hulp aan de leerling) gemaakt of tot andere stappen besloten.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter