Veilige school

De school moet een plek zijn waar elk kind zich veilig voelt om te spelen, te leren en te ontwikkelen.  De Waaier wil graag zo´n school zijn. We proberen er voor te zorgen dat elk kind geaccepteerd en gerespecteerd wordt zoals zij/hij is.

Alle teamleden (dus ook de conciërge en overblijfkracht) zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven. Deze training wordt in alle groepen gebruikt en is gericht op het bevorderen van de emotioneel-sociale vaardigheden van kinderen. Meer informatie over de Kanjertraining kunt u vinden in ons beleidsdocument Kanjertraining en op www.kanjertraining.nl.

Samen met de andere scholen binnen stichting Archipel hebben we gedragsregels opgesteld waaraan iedereen binnen de school zich moet houden. Deze regels hangen in de groep en zijn regelmatig onderwerp van gesprek.

Gedragsregels

  • Ik luister naar jou.
  • Ik hou rekening met jou. 
  • Ik leer met en van jou. 
  • Ik help jou. 
  • Ik ben voorzichtig met de spullen van jou. 
  • Ik zoek samen met jou voor elk probleem een oplossing. 
  • Ik zorg ervoor dat je geen last hebt van mijn gedrag. 
  • Ik probeer mijn vergissingen goed te maken.

Deze regels gelden op school en daarbuiten. Als je gepest wordt, praat je erover. Thuis en/of op school. Dat is geen klikken!

Gedragscode

Vanuit het ministerie zijn er richtlijnen voor scholen om een protocol op re stellen en een klachtenregeling ter voorkoming van seksuele intimidatie door medeleerlingen of leerkrachten. Als team vinden wij dit een belangrijke zaak. Wij hebben dan ook afspraken gemaakt en gedragscodes opgesteld:

  • seksistisch taalgebruik en seksueel getinte grappen of toespelingen zijn niet aanvaardbaar. 
  • De lichamelijke en geestelijke integriteit wordt gerespecteerd, dus ieders grenzen worden geaccepteerd en gerespecteerd. 

Op school ligt het reglement "klachtenregeling" voor ouders ter inzage. Als u uw klacht niet via de school wilt melden dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de gemeentelijke vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren bij zorggroep Oost-Gelderland. telnr: 0314 - 376637 U kunt bij haar terecht voor een vertrouwelijk gesprek, ook zonder dat het een directe klacht betreft.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter