Schooltijden

groep 1 t/m 8:
maandag: 8.30 - 14.30 uur   
dinsdag: 8.30 - 14.30 uur
woensdag: 8.30 - 12.30 uur   
donderdag: 8.30 - 14.30 uur 
vrijdag: 8.30 - 12.30 uur  

De school heeft ’s morgens een inloop. De kinderen mogen om 8.20 naar binnen. Om 8.30 beginnen de lessen.

Wij verwachten van de ouders dat zij er voor zorgen dat hun kind op tijd op school is.
  • Bij regelmatig te laat komen zal dit gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.
  • Kinderen van groep 3 t/m 8 die te laat zijn, moeten deze tijd inhalen.

Eten en drinken in de pauze

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben de kinderen twee keer pauze. Wilt u op die dagen genoeg eten meegeven? Dus brood, fruit en twee keer drinken. Op woensdag en vrijdag is een stuk fruit of één boterham genoeg. Géén snoep, koekjes en priklimonade.

Onderwijstijd

De leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 moeten per jaar 940 uren naar school. Op het activiteitenplan dat we jaarlijks maken, staan op dit moment meer uren ingevuld. We hebben dus reserve-uren (marge-uren). Deze uren worden besteed aan studiedagen en bijeenkomsten. Het komt dus voor dat de kinderen naast de normale schoolvakanties nog enkele middagen/dagen vrij zijn.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter