Schoolregels

De pleinwacht is 10 minuten voor aanvang van de lessen op het schoolplein. De pleinwacht houdt toezicht op het plein. De leerlingen mogen 10 minuten voor schooltijd naar binnen. Na 5 minuten gaat de bel: de leerlingen moeten naar binnen.
Om 8.30 uur en om 12.30 uur beginnen de lessen. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 die te laat zijn moeten deze tijd inhalen. De kleuters hebben om 8.30 uur tien minuten een inloop, waarbij de ouders een spelletje spelen, een werkje maken, of een boekje
kunnen lezen met de kinderen.

 • De leerlingen mogen voor schooltijd niet de school binnen.
 • Alleen de kinderen die ver van school wonen, mogen op de fiets komen.
 • Gymnastiekkleren in een gymtas aan de kapstok. De gymkleding moet wekelijks mee naar huis om gewassen te worden. Vanaf groep 3 wordt na de gymles gedoucht.
 • Elke groep heeft een eigen kapstok. Regenlaarzen (voorzien van naam)en snowboots mogen niet aangehouden worden, deze moeten onder de kapstok geplaatst worden.
 • Het moet rustig zijn in de school, niet rennen en/of schreeuwen.
 • Toilet: 1 leerling per groep en niet voor half 10. (behalve noodgevallen)
 • Verjaardagen leerlingen: voor de pauze van 10.15 uur de klassen rond, twee leerlingen mogen mee bij de kleuters, één bij de andere groepen. De leerkracht geeft een speciaal daarvoor ontworpen kaart aan de jarige. Elke leerkracht schrijft daar iets persoonlijks op.
 • De leerlingen lopen niet rondom de school en bij de kleuterafdeling.
 • Bij regen blijven de leerlingen in de pauze binnen.
 • Leerlingen mogen niet in de magazijnen komen.
 • Mobiele telefoons mogen niet door de kinderen meegenomen worden of alleen in samenspraak met de betreffende leerkracht of met de directeur.
 • Er mogen geen etenswaren mee naar buiten genomen worden.
 • Uitgaan van de school: ouders wachten buiten.

Kleding bij ons op school

In principe is men vrij in de keuze van kleding. Toch zijn het team en de Medezeggenschapsraad van mening dat we een
onderscheid moeten maken. We vinden de volgende kleding niet toelaatbaar:
 • Kleding die door het dragen gevaar met zich meebrengt.
 • Kleding die communicatie verhindert of bemoeilijkt.
 • Kleding die aanstootgevend of kwetsend is.
De pauzes zijn van:
kleine pauze:
3 t/m 8: 10.15 – 10.30 uur
Middagpauze:
3 t/m 8: 12.00—12.30 uur

U kunt altijd langs komen of een afspraak maken voor vragen of opmerkingen. De directeur is overdag bijna altijd aanwezig. Groepsleerkrachten kunt u altijd na schooltijd spreken. Zij zijn een uur, nadat de school uit is, nog aanwezig.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter