Praktische informatie voor ouders van leerlingen

Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie over onder meer communicatie met ouders en dagelijkse gang van zaken bij ons op school. Bekijk ook onze schoolregels voor meer informatie.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt een vrijwillige bijdrage om bepaalde activiteiten te betalen die niet door het bestuur van de school betaald worden. We kunnen dan leuke dingen met en voor de kinderen doen. Voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, sportdag, voetbal- en handbaltoernooi, ouderavonden, koffie-uurtjes, een traktatie naar aanleiding van een bijzondere
gelegenheid. 

U kunt contant betalen of over maken per bank; (Rekeningnr. IBAN: NL49ABNA0594015650 t.n.v. Stichting Vrienden van de Waaier ). De bijdrage is € 25,- voor het eerste kind en €15, - voor de volgende. Indien de bijdrage voor u onoverkomelijke bezwaren geeft kunt u contact opnemen met de directie.

Rapportage

Alle kinderen ontvangen twee maal per jaar een rapport. Tevens zijn er drie maal per jaar oudergesprekken. Hierdoor wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind(eren) en is er de gelegenheid hierover met de desbetreffende leerkracht te spreken. Wij vinden het erg belangrijk dat u komt!
 

Nieuwsbrief en Klasbord

Meermalen per jaar komt er een nieuwsbrief voor de ouders uit met daarin het laatste nieuws en de maandactiviteiten. Wij willen zo min mogelijk losse briefjes aan kinderen meegeven, daarom vragen we u de maandbrieven goed te lezen! U vindt onze nieuwsbrieven hier op onze site.

Alle groepen gebruiken de app “Klasbord” om ouders op de hoogte te stellen van activiteiten in de groep.
 

Bereikbaarheid ouders

Indien er op vaste tijden overdag thuis niemand bereikbaar is in verband met werk e.d., wilt u dan het adres en telefoonnummer op school bekend maken. Bij verhuizing graag het adres doorgeven en bij verandering van telefoon zo snel mogelijk het
nieuwe nummer doorgeven.
 

Koffie-ochtenden

Voor de ouders worden er informatie-ochtenden georganiseerd. Op een informele manier wordt er gesproken met elkaar en de leerkracht over zaken die te maken hebben met gezondheid, opvoeding of de school. Dit gebeurt in samenwerking met
de GGD en CJG. Door middel van de nieuwsbrief krijgt u bericht.
 

Ouderavonden

Er worden per jaar verschillende avonden voor de ouders georganiseerd. Een algemene ouderavond, een informatieavond, enz.. Over de exacte data en tijdstippen krijgt u tijdig bericht.
 

Verzekering

Leerlingen en hulpouders zijn collectief verzekerd gedurende alle schoolse activiteiten. De ongevallenverzekering geldt voor alle leerlingen, het personeel, hulpouders en stagiaires tijdens hun aanwezigheid op school. De school is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van kleding of van meegebracht speelgoed.
 

Op de fiets

In verband met ruimtegebrek worden leerlingen verzocht om niet met de fiets maar lopend op school te komen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die buiten de wijk wonen. De wijk is het gebied tussen de Vijfmorgenstraat, Emmerikseweg, Thorbeckesingel en de vijver.
 

Eten en drinken

Koolzuurhoudende dranken, koek, snoep, chips, e.d. mogen in de pauze en voor schooltijd niet genuttigd worden.
 

Traktatie bij verjaardagen

Als kinderen jarig zijn mogen ze (als ze willen) de klas trakteren. Het is de bedoeling dat er getrakteerd wordt op een kleine lekkernij, dus geen hele zakken vol snoep en geen cadeautjes. Wilt u de leerkrachten ook trakteren, dan graag dezelfde traktatie als voor de kinderen. De leerlingen mogen voor de kleine pauze rond gaan.
Leerlingen met een islamitisch geloof mogen geen varkensvlees eten. Voor hen dus geen worst of iets dergelijks. 

Bijwonen van lessen

Indien u daar behoefte aan hebt kunt u een ochtend 'meedraaien' in de groep. U kunt daarvoor vooraf een afspraak maken met de betreffende groepsleerkracht.

Huisbezoeken

De groepsleerkrachten komen in ieder geval 1x per jaar na schooltijd op bezoek . De ouders krijgen vooraf bericht over het tijdstip. 

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter