Ouderparticipatie

In en om de school is altijd veel werk te doen. Veel praktische klussen blijven vaak liggen omdat de leerkrachten er geen tijd voor vinden. Voorbeelden van dat soort werk:

  • kleine reparaties in en om de school
  • het "aankleden" of versieren van de ruimtes
  • de was
  • boodschappen doen
  • boeken van en naar de bibliotheek vervoeren

Maar ook tijdens festiviteiten in de school of in de groep hebben we vaak hulp nodig van onze ouders.

Wij vragen dan ook regelmatig aan de ouders of zij willen helpen. Dit is een fijne oplossing voor het werk, dat anders blijft liggen.  Maar bovendien is het voor iedereen goed én leuk als de ouders in school bezig zijn.

Leerkrachten en ouders leren elkaar beter kennen, de ouders leren de gang van zaken in de school beter kennen en voor kinderen is het vaak een feest als zij weten dat hun ouders in school aan het werk zijn.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter