Inhoud en organisatie

De school werkt met het jaarklassensysteem. Dit betekent in de meeste gevallen dat leeftijdgenoten bij elkaar in de groep zitten. Het kan voorkomen dat de leerling baat heeft bij een extra jaar omdat de ontwikkeling stagneert en daarom het advies krijgt de groep een jaartje over te doen. Er wordt les gegeven op het niveau van het kind. Elke ochtend zijn er voor de groepen 4 t/m 8 blokuren in taal, rekenen en lezen. In deze uren krijgen de kinderen les op hun niveau, dat kan zijn in een andere groep.

Door een goede organisatie in de groep te bewerkstelligen kan de leerkracht extra hulp bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Uitgangspunt is dat alle leerlingen na de basisschool instromen in het regulier voortgezet onderwijs. Hier kunt u de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren zien.

We hebben gekozen voor kleine groepen in de onderbouw (1 en 2) en extra ondersteuning: de tutor. Deze geeft in de kleutergroep ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook is er extra ondersteuning bij het aanvankelijk lezen in groep 3.
Voor de overige groepen wordt hulp geboden door de RT-er. Deze helpt, indien nodig, ook de leerlingen die een eigen leerlijn volgen.

Schakelklas

Binnen onze school is er, op dit moment, 1 Schakelklas Nieuwkomers. Deze zorgvoorziening is bestemd voor kinderen uit Zutphen en omgeving. In een Schakelklas Nieuwkomers krijgen kinderen, die nog maar kort in Nederland zijn, minimaal een jaar intensief taalonderwijs. Hier leest u meer over onze Schakelklas Nieuwkomers.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter