Team

Het team van openbare basisschool De Waaier bestaat uit één directeur, 2 intern begeleiders,
16 groepsleerkrachten, 3 onderwijsassistenten, een drama/speltherapeut en
3 vaste vrijwilligers. Vanuit de bibliotheek worden we begeleid door een mediacoach.
Daarnaast komen een paar keer per week vrijwilligers uit de buurt voorlezen bij de jongste leerlingen en kunnen we voor hand- en spandiensten een beroep doen op veel ouders.

 

Karin
Derksen
Directrice         

 

Gery
v/d Maarel
Intern begeleider
bovenbouw

Marieke 
Nijhof
Intern begeleider
onderbouw 

Anneke 
de Wit
Leerkracht gr. 1

Tanja
Tabor
Leerkracht gr. 2

Tessa
Vesterink
Leerkracht gr. 2a

Samantha 
Beumer
Leerkracht gr. 2b

Natasja
Boerkamp
Leerkracht gr. 3

Anne 
Kuiper
Leerkracht gr. 3

Renée 
Hartemink
Leerkracht gr. 4

            

Jeannette
Hoogebeen
Leerkracht gr. 4

              Odette
Berkelder
Onderwijs assistent
onderbouw 
Mascha
van Iperen
Leerkracht gr. 5
en
remedial teacher
Heidi Korte-Coenders
Leerkracht gr. 5

Esmée
Vakkert
Leerkracht gr. 6
taal coördinator
  Charlotte
Koetsier
Leerkracht groep 7 
en remedial teacher
Marleen
Kleinrensink
Leerkracht gr. 7
Chantal
Kuiken
Leerkracht gr. 8
Sascha
de Vos
Leerkracht gr. 8
Nynke 
Hoek
Onderwijs assistent
bovenbouw en excellente lln
 

Monique Bouwmeester
Leerkracht
schakelklas
 
Ger
Engbers
Drama/spel
therapeut

Anton
Reylink
Vrijwilliger
remedial teaching

Ineke
Gerritsen
Vrijwilliger
mediatheek 

 Gerard
Voigt
Vrijwilliger
conciërge diensten 

Ziekte personeel

Als er een groepsleerkracht ziek is wordt er vervanging gezocht. Het blijkt in de praktijk dat er niet altijd vervangers beschikbaar zijn. We proberen dan intern voor een oplossing te zorgen, maar ook dit is niet altijd mogelijk. De kans bestaat dan dat er een groep naar huis gestuurd wordt. Dit mag niet meer dan 2 dagen in beslag nemen. Als we tot deze maatregel overgaan zult u daar eerst schriftelijk of telefonisch van op de hoogte worden gesteld.

Teamvergaderingen

Het onderwijsteam overlegt wekelijks met elkaar in een bouw- of teamvergadering. Die vergaderingen worden gehouden op dinsdag of donderdag na schooltijd.

Scholing

Aangezien onze school meedoet aan het VVE-project, zijn de leerkrachten van de onderbouw geschoold om met de methode “Kleuterplein” te werken. Dit jaar werken ze met de peuterspeelzaal aan een intensievere samenwerking. Alle leerkrachten hebben de Kanjertaining en de cursus rekendidaktiek “Met sprongen vooruit” gevolgd. Gedurende het schooljaar laten verschillende leerkrachten zich informeren op themadagen en zal het team de cursus “Close reading” volgen. ”Close Reading” is een methode voor begrijpend lezen.

Stagiaires

Binnen het team is er de afspraak om stagiaires de gelegenheid te geven op onze school stage te lopen. We vinden dit een maatschappelijke verplichting. De stagiaires volgen een opleiding voor leerkracht of onderwijsassistent.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter