Schakelklas Nieuwkomers

Binnen onze school is er, op dit moment, 1 Schakelklas Nieuwkomers. Deze zorgvoorziening is bestemd voor kinderen uit Zutphen en omgeving. In een Schakelklas Nieuwkomers krijgen kinderen, die nog maar kort in Nederland zijn, minimaal een jaar intensief taalonderwijs. 

In deze klas leren de kinderen die nog maar kort in Nederland zijn de Nederlandse taal. Dit doen we op veel verschillende manieren. We kijken, spelen, luisteren, praten, lezen, zingen, schrijven en nog veel meer. Natuurlijk leren we ook nog rekenen. We werken samen, maar werken ook op ons eigen niveau. 

Een taalschakelvoorziening is bedoeld voor nieuwkomers:
  • die niet in een reguliere klas kunnen starten;
  • die geen of weinig onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd;
  • tussen de 6 en 13 jaar zijn;
  • niet langer dan twee jaar in Nederland zijn;
  • in groep 3 of een hoger leerjaar van de basisschool geplaatst kunnen worden. 

Hier leest u meer informatie vanuit ons samenwerkingsverband IJssel | Berkel.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter