Welkom op de pagina van groep 4.

 
Groep 4 bestaat dit schooljaar uit 19 leerlingen.
In deze groep werken twee leerkrachten: juf Heidi(ma-woe) en juf Samantha (do-vrij).

Wat leert uw kind in groep 4?

Lezen 
Van losse woorden ging je kind al naar korte zinnetjes, maar nu krijgt hij langere zinnen te lezen. De boekjes worden moeilijker. Hadden de boeken in groep 3 nog woorden met één lettergreep, nu zijn woorden en zinnen langer. De teksten zijn niet alleen meer verzonnen verhaaltjes, er komen ook informatieve teksten bij.

Spelling
Letters leren was in groep 3 al moeilijk genoeg, dus was het prima om alles fonetisch op te schrijven. In groep 4 leert je kind echt spellen en leert hij dat een woord met een ‘g’-klank bijvoorbeeld ook een ‘ch’ kan bevatten. Je kind leert spellen: luisterwoorden en onthoudwoorden.

Rekenen
Rekenen gaat alweer een stuk verder dan in groep 3. Leerde je kind eerst alleen optellen en aftrekken tot twintig, nu worden de getallen groter. Voor het eerst maakt hij ook kennis met vermenigvuldigen. De tafels komen bijvoorbeeld aan de orde en hoe je tot 1000 telt.


Schrijven
Hoofdletters en zinnen schrijven wordt nu belangrijk. Hij leert niet alleen hoe je ze schrijft, maar ook wanneer je ze schrijft.

Klasbord
We gebruiken ook Klasbord om u als ouder te informeren.
Klasbord is het communicatieplatform voor het onderwijs.Klasbord maakt de communicatie met het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! Het delen van een leuke foto, een tekstbericht, een oproep of een poll; wat de boodschap ook is.

Wat kan u thuis nog oefenen met uw kind?
Het oefenen van spelling op de computer met het programma  www.bloon.nl
Ook blijft het lezen van boeken en tafels oefenen belangrijk! 

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter