Opvang voor en na school

Heeft u rond de schooltijden opvang nodig voor uw kind(eren), dan kunt u gebruik maken van de VSO (voorschoolse opvang) of BSO (buitenschoolse opvang). Voor deze voorzieningen werken wij samen met Kindercentrum.nl. De voorzieningen bevinden zich niet in ons gebouw, hier leest u op welke locaties kinderen terecht kunnen bij Kindercentrum.

VSO

De Voorschoolse Opvang (VSO) is open van 07.30 – 08.30 uur. Bij de VSO kunnen de kinderen hun dag rustig beginnen. Er is ruimte voor vrij spel en kinderen mogen eventueel hun meegebrachte ontbijt opeten als ze daar thuis niet aan toe gekomen zijn. Rond 08.20 uur worden de jongste kinderen naar de klas gebracht, terwijl de oudere kinderen nog even met hun klasgenoten op het schoolplein spelen tot de schoolbel gaat.

BSO

Na een lange schooldag is niets fijner voor kinderen dan zich te ontspannen en te ontladen. Het is prettig dat er dan een BSO is met gekwalificeerde medewerkers die klaar staan om uw kind op te vangen en te luisteren naar de schoolverhalen. Kinderen hebben na school de mogelijkheid om zich te ontspannen in huiskamersfeer of mee te doen aan activiteiten.

Als school een studiedag heeft, is het mogelijk dat de BSO de hele dag opengaat (een margedag). Ouders dienen dit een maand van te voren aan te vragen.

Opvang tijdens vakanties
U kunt een contract afsluiten voor de reguliere schoolweken (41 weken contract) of een contract voor de schoolweken en vakantieweken (52 weken contract). In de vakantieweken biedt Kindercentrum.nl opvang op reguliere locaties en bieden wij speciale vakantieopvang.


Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter