AZC-school De Waaier

Sinds augustus 2016 heeft De Waaier een speciale AZC-school, die is gehuisvest in het AZC Zutphen aan de Voorsterallee 1. Op deze locatie krijgen de kinderen van het AZC onderwijs.

De AZC-locatie wisselt geregeld van leerlingenaantal vanwege het grote verloop onder de bewoners van het AZC. Hierdoor vindt er ook in het team veel wisseling plaats.

Op dit moment geven 11 leerkrachten onderwijs aan 75 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. Deze school is nog vol in ontwikkeling. 

Locatieleider AZC-school De Waaier:
Rob Elburg
telefoon: 0575-571267

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter