De Waaier in beeld
Veilige school
Samen leren en ervaren
Volop in beweging
Met PSG voor kinderen van 2-4 jaar
Goed taalonderwijs
Gezonde school

Welkom bij kindcentrum De Waaier

De Waaier is een openbare, multiculturele basisschool, gespecialiseerd in taalonderwijs.

Vanuit onze expertise bieden we sterk taalonderwijs in onze basisschool in de wijk Het Waterkwartier, onze peuterspeelgroep (met VVE), onze AZC-school en onze (Taal)Schakelklas Nieuwkomers.  


Family (Familie)

We gaan uit van het principe dat de familie het kind het beste kent. Wij luisteren naar elkaars opvattingen, achtergronden, verdiepen ons daarin en respecteren deze. Samen kijken we naar mogelijkheden en profiteren van elkaars kennis, vaardigheden en netwerken. Samen zoeken we naar kansen waar we elkaar kunnen helpen. Op deze manier kijken wij breder dan naar het kind alleen. Bij ons is de familie welkom. Onze deur staat open!

  

Fundamental education (Basisonderwijs)

Wij bieden kinderen een doorgaande lijn van vroegschoolse educatie en aansluitend onderwijs van 2,5 tot en met 13 jaar in één gebouw. De vroegschool, OBS De Waaier en partners zoals bv. logopedie en fysiotherapie delen expertise om optimale kansen te creëren vanaf de start. De taaldiversiteit in de school zien wij als mogelijkheid om van- en met elkaar te leren. Niet alleen in de school maar ook in de wijk. Om kinderen een stevige basis mee te geven besteden wij veel aandacht aan rekenen, taal en mentale- en fysieke gezondheid. Dit doen wij vanuit een duidelijke structuur waarbij de (referentie)doelen en expliciete instructie het uitgangspunt zijn en differentiatie gebruikelijk is. We hebben hoge verwachtingen van kinderen (en families) en van teamleden. Onderzoek bevestigt dat iemand zich sneller ontwikkelt en meer leert wanneer er hoge verwachtingen zijn. Onze school is een plek waar iedereen zich continu blijft ontwikkelen vanuit de professionele cultuur en vooral met plezier! Om kinderen succesvol te laten starten in het vervolgonderwijs en om zich optimaal te kunnen doorontwikkelen is er bovengemiddeld, intensief contact met de families en het voortgezet onderwijs. Op die manier zorgen wij gezamenlijk voor een doorgaande lijn. Ieder kind verlaat onze school met een stevige cognitieve, pedagogische en didactische basis. 

Friends (Vriendschap)

Positieve ervaringen met vriendschappen levert veel op, waaronder een gelukkig(er) gevoel. De psychosociale- en positieve sociaal-emotionele ontwikkeling zijn basisvoorwaarden voor groei en positieve participatie in de samenleving. Het is daarom van belang dat kinderen zichzelf kennen, hun gedrag leren sturen, anderen leren begrijpen, relaties kunnen aangaan en verantwoorde en gezonde keuzes kunnen maken. Wij dragen hieraan bij door voorbeeld gedrag  te laten zien en de inzet van methodieken als o.a. Kanjertraining, Rots en Water.

Fit (Bewegen en gezondheid)

Bewegen is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het is bewezen dat sport en bewegen bijdraagt aan betere onderwijsresultaten. Mede daarom worden lessen op onze school vaak aangeboden in een actieve didactische werkvorm. Buitenspelen is niet alleen leuk, maar ook leerzaam doordat we educatieve spelvormen aanbieden o.a. middels Beweegwijs en Bewegend leren. Bewegen levert daarnaast een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl van kinderen. Voedseleducatie, onze eigen schooltuin en schoolfruit zijn onderdeel van ons onderwijs.

Fun (Plezier en motivatie)

Kinderen leren en ontwikkelen zich door spel en plezier is daarbij een extra motivator. We hebben fun gekoppeld aan plezier en motivatie. Wat vindt een kind leuk om te doen? Wat wil een kind leren? Waar is een kind in gegroeid? In gesprekken met kinderen, families en ook bij het volgen van kinderen denken we in mogelijkheden en kansen. Wij streven samen naar een positief klassenklimaat, waarin kinderen fouten durven te maken. Ons doel is ieder kind successen te laten behalen en te laten stralen.
Kalender


Geen gebeurtenissen om weer te geven.
Er zijn geen items beschikbaar.

Welkom

Welkom bij kindcentrum De Waaier
Kinderen uitdagen en successen laten beleven, dat vinden wij onze taak. We proberen kinderen het beste uit zichzelf te laten halen. Ieder succes is een aanmoediging naar meer! We willen kijken naar de kansen en mogelijkheden die ieder kind heeft en stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de groep.Het is ons doel om kinderen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van (vervolg) onderwijs. We willen bijdragen aan het (mede) opvoeden van de kinderen zodat zij een solide basis opbouwen voor de rest van hun leven. Op deze site vindt u de informatiegids en informatie over onze:

 

Maar natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen om een afspraak te maken en een kijkje te komen nemen op school. Dan ziet u onze opvang en ons onderwijs en kunnen we uw vragen beantwoorden.

Karin Derksen,
Directeur

Doctor de Visserstraat 4, Zutphen
Telefoon: 0575-571561

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen